Kim są Żydzi? Jak trafili do Polski? Czy wciąż mieszkają w Krakowie? Na te pytania pomoże nam odpowiedzieć drugi z bloku warsztatów o kulturze mniejszości etnicznych – zajęcia o Żydach.

Podczas nich poznaliśmy m.in. legendę o osiedleniu się Żydów w kraju Polin, zobaczyliśmy jak zmieniała się religia żydowska pod wpływem chasydyzmu i ruchów reformatorskich oraz przekonaliśmy się jak wielkie konsekwencje dla Żydów krakowskich mogło mieć osuszenie starorzecza Wisły.

Gościliśmy w Żydowskim Muzeum Galicja, gdzie edukatorzy opowiedzieli o założycielu muzeum, brytyjskim fotografie Chrisie Schwarzu, który w latach 90. przyjechał do Galicji, aby fotografować żydowskie dziedzictwo. W programie warsztatów znalazły się również zajęcia z tańca izraelskiego.

aga i ula bogus i ania CAM00101 żydzi do getta polin2 polin

 

polin 3                  boguś