i n s t r u k t o r z y

Tadeusz Dylawerski, aktor, lalkarz, mim, pedagog teatru i cyrku, absolwent Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu i Studium Pantomimy przy Wrocławskim Teatrze Pantomimy, były mim tego teatru, obecnie aktor Teatru Figur Kraków.


fot. Wera IdzikowskaMateusz Dzidkowski, założyciel i lider Teatralnej Grupy Improwizacyjnej „So Close”, absolwent kursu z zakresu pedagogiki teatru „Pracownie 2012” w ramach programu Dilettante – teatr w ruchu oraz szkolenia dla animatorów powiatu kieleckiego, prowadzonego przez Przemysława Buksińskiego, uczestnik warsztatów z improwizacji scenicznej (krótkie formy improwizacji), prowadzonych przez Caitlin Howden z kanadyjskiej grupy improwizacji teatralnej „Uncalled for“, prowadził warsztaty improwizacji teatralnej dla aktorów Teatru Ludowego w Krakowie oraz cykliczne warsztaty improwizacji dla dzieci.


Monika Filipowicz, aktorka, lalkarka, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Związana z TLMiA „Groteska” w Krakowie. Animatorka materii nieożywionej, a czasem niezwykle ożywionej – dzieci. Zgłębia tajniki bezpiecznego posługiwania się głosem. Prowadzi warsztaty emisji głosu i warsztaty teatralne. Śpiewa głośno. Planuje rzadko. Poszukuje magii w teatrze przedmiotu.


Piotr Idziak, animator jawajskiego teatru cieni wayang kulit; członek grupy inicjatywnej „Ludo”, organizator festiwalu „Malechowo Juggling Camp ‘05”; instruktor żonglowania w prowincji Orissa w Indiach, w ramach projektu „Girls Can”; ukończone kursy wikliniarstwa, witrażu, batiku i ceramiki. Etnolog, socjolog, antropolog kultury. Aktor Teatru Figur Kraków. Zwolennik spędzania czasu nad grami planszowymi i wychowywania przez żonglowanie, jazdy na rowerze o jednym kole i chodzenia po linie bez trzymanki. Trudno mu wytrzymać bez puszczania latawców i podróży – w wyobraźni i na jawie.


Alla Maslovskaya, absolwentka Mińskiego Instytutu Kultury, specjalizacja: reżyseria teatralna (kierowanie amatorskim zespołem teatralnym); aktorka młodzieżowego teatru „Teatr-Studio” na Małej Scenie w Mińsku, instruktorka teatralna (zajęcia z warsztatu aktorskiego w studio przygotowawczym tego teatru); założycielka Teatru Studio przy Związku Polaków w Sankt Petersburgu; w Polsce wyreżyserowała sztukę S. Gaugera Tryptyk w ramach projektu „Cztery widoki na Golgotę”, organizowanego przez międzynarodową grupę Axis Mundi (Alchemia 2006 r.). Mieszkała w nieistniejącym kraju. Urodziła się w miejscowości, która kiedyś należała do Polski. Do Krakowa przyjechała z północnej Wenecji. Uwielbia z małych dzieci robić wielkich aktorów.


Bartosz Nowakowski, absolwent Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, aktor, reżyser, instruktor teatralny. Od 2005 roku prowadzi grupę teatralno-happenerską „Próg” w Wadowicach. Jest również trochę muzykiem, akrobatą, cyrkowcem, plastykiem, scenografem, oświetleniowcem, akustykiem, rzeźbiarzem, żeglarzem, pływakiem, alpinistą, nurkiem i operatorem, stara się być również uczciwy, przyjacielski, wyrozumiały, szlachetny i kreatywny. To dużo jak na jednego człowieka, dlatego nie zawsze się udaje.


Agnieszka Polańska, absolwentka filmoznawstwa UJ, studentka SAPU – Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru, artystka w zespole Teatru Figur Kraków. Z zamiłowania plastyk eksperymentator. Wymyśla i wykonuje lalki, maski, kostiumy i wiele innych rzeczy, które mieszczą się między nimi. Specjalistka od projektowania i wykonania lalek cieniowych, pozornie niemożliwych do zbudowania ludzką ręką.


Mateusz Przyłęcki, aktor, reżyser, instruktor teatralny. Absolwent Wydziału Aktorskiego i Wydziału Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Uczestniczył także w zajęciach Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Jako aktor współpracował z krakowskimi teatrami – Łaźnia Nowa, Teatr Ludowy, Teatr Parawan. Spektakle w jego reżyserii można oglądać w T. Współczesnym w Szczecinie, T. Kana w Szczecinie, T. Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi, T. Ludowym w Krakowie. Ma kota, lubi gotować, oglądać wzruszające filmy, jeździć pociągami i chodzić na długie spacery. Lubi, kiedy świeci słońce i jest ciepło. Życiowe motto (za Krzysiem z Kubusia Puchatka): „ale co lubię robić najbardziej – to Nic […]. To znaczy po prostu chodzić sobie i przysłuchiwać się wszystkiemu, co można usłyszeć, i o nic się nie martwić”.


Jakub Snochowski, aktor teatralny i filmowy, instruktor teatralny. Związany z warszawskimi i krakowskimi teatrami (TR Warszawa, Teatr Dramatyczny, Teatr Ludowy). Od początku „Dilettante” niezmiennie: mały, rudy, czeski, teatralny, tatusiowy (to akurat od kilku lat). Również: skokliwy, ruchliwy, śmiechliwy i śpiewliwy. Jeszcze się nie zdarzyło, by po pokazie warsztatowym ktokolwiek wiedział, o co Kubie chodziło. I tak to z nim jest: same pytania i brak odpowiedzi. Na co dzień poszukuje braku konsekwencji na deskach warszawskich teatrów. Z różnym skutkiem, ale poszukuje intensywnie.


Grażyna Tabor, aktorka, reżyserka, instruktorka teatralna. W Raciborzu prowadzi amatorski teatr „Teatraedr”. Współpracuje z Teatrem „KANA” i Teatrem „Brama”. Zdarza jej się zapomnieć i zaśpiewać w miejscach niedozwolonych. Uwielbia wygięcia w tył. I akrobacje. Wszelkie akrobacje. Także w życiu. Jest szczęściarą, bo ma w życiu teatr. Jeśli tylko zechce, dzieje się on w miejscach nieoczekiwanych: w piwnicach i strychach starych domów, na dworcach, w opuszczonych fabrykach. Lubi moment przekraczania progów i drzwi takich miejsc, dreszcz emocji i strachu, jaki temu towarzyszy. A potem samo zaczyna się już dziać. Historie same się układają, muzyka sama się tworzy.


Ewa Woźniak, aktorka, scenografka, animatorka kultury, wiceprezes Stowarzyszenia De-novo, organizatorka projektów międzynarodowych m.in. w Rumunii i na Ukrainie. Absolwentka Akademii teatralnej Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku oraz Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, absolwentka DAMU w Pradze na wydziale Scenografii Alternatywnego Teatru Lalkowego. Współpracuje z teatrami: Malabar Hotel, Ateneum w Warszawie, Piccolo w Cotbus, Włóczykij w Londynie. Przez wiele się dzieli, na wiele mnoży. Mnoży w sobie radości, przygody, pogodne historie, by, gdy dojrzeją, dzielić się nimi z ludźmi.


Dagmara Żabska, ak­tor­ka i sze­fo­wa ar­ty­stycz­na Te­atru Fi­gur Kraków, pe­dagożka te­atru, te­atro­lożka, wy­kładow­ca aka­de­mic­ki, wie­lo­let­nia ko­or­dyna­tor­ka pro­gra­mu „Dilet­tan­te”, ab­sol­went­ka Aka­de­mii Prak­tyk Te­atral­nych Gar­dzie­nice, uczest­nicz­ka kur­sów w Fi­guren­theater-Kol­leg (Niem­cy). Absolutnie przekonana do idei powszechnej i dostępnej edukacji teatralnej. Po godzinach – pasjonatka flamenco.


w s p a r c i e

Marta Hankus, mena­dżer­ka Te­atru Fi­gur Kraków, pro­du­cent­ka te­atral­na, ko­or­dyna­tor­ka pro­jek­tów ar­ty­stycz­no-edu­ka­cyj­nych w TFK; ukończyła drama­to­logię UJ oraz kurs z za­kresu pe­dago­giki te­atru or­ga­nizowany przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Z. Raszew­skie­go w War­sza­wie w ramach pro­jek­tu „TiSz Aneks”; wieloletnia ko­or­dynatorka pro­gramu Ma­łopol­skie­go In­sty­tu­tu Kul­tu­ry „Dilet­tan­te – te­atr w ruchu”, w ramach którego zor­ga­nizowała cztery festiwale te­atral­ne; uwielbia wyzwania i podróże, w życiu przekonana, że wiele razy warto wykorzystywać niewiele.


Justyna Junga, studiowała zarządzanie kulturą na UJ. Od dzieciństwa zakochana w muzyce, od niedawna w akordeonach. Uwielbia górskie wędrówki, wspinanie po płotach, drzewach, skałkach i jazdę długimi, basenowymi zjeżdżalniami. O teatrze lubi czytać, słuchać, mówić… a najbardziej w nim bywać.


Elżbieta Kaproń, z wykształcenia teatrolog. Zajmuje się pozyskiwaniem i obsługą grantów na działalność kulturalną.


beata tokarzBeata Tokarz, absolwentka polonistyki, studentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, założycielka Porozumienia RAZEM KULTURA! Studentów INIB UJ. Uwielbia huśtawki, filmy animowane, zapach książek i podróże na dwóch kółkach.