WWW: https://baltcredit.pl/
Dodano: 2021-07-24
Telefon: +48 22 829 91 65
Miejscowość: Warszawa
Adres: Świętokrzyska 18
Kod pocztowy: 00-057

Źródła:
https://baltcredit.pl/slownik-pojec-bik-krd-big-brkn/

Wystaw Komentarz

Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!Bik krd • https://baltcredit.pl/


Choć decyzja o wzięciu pożyczki lub kredytu jest często potrzebą chwili, nie zwalnia to świadczeniobiorcy od obowiązku zabezpieczenia własnego interesu oraz dokładnego zapoznania się z warunkami, jakie bank lub instytucje pokrewne proponują mu jako swojemu klientowi. Często zapisy umów bankowych są sformułowane specyficznym, nie zawsze zrozumiałym językiem, co dodatkowo utrudnia dokładne przyswojenie sobie przedstawionych treści. Wiele osób, potrzebując, aby środki na wybrany cel jak najszybciej znalazły się na ich kontach, nie czyta uważnie podsuniętych im przez pracowników sektora bankowego dokumentów, zakładając, że zawarte tam informacje to po prostu ustalenia przedstawione ustnie podczas spotkania, tylko tym razem w wersji pisemnej. Owszem, w treści umowy zapisy, na które zgodził się pożyczkobiorca w trakcie rozmowy z przedstawicielem bankowym, muszą bezwzględnie się znaleźć, jednak jest tam o wiele więcej informacji, które nie zostały poruszone w oddziale banku. 

Wczytując się w opracowaną treść, klient może znaleźć między innymi skróty BIK czy KRD. Ich rozwinięcie oraz zapoznanie się z zakresem działań instytucji, które kryją się pod powyższymi określeniami, z pewnością nie ucieszy kredytobiorcy. Dlatego też firmy pozabankowe, między innymi ta ogłaszająca się na stronie internetowej baltcredit.pl, wcześniej informują osoby zainteresowane ofertą pożyczki lub kredytu (w różnych formach) o tym, że nie są jedynymi odbiorcami danych osobowych klientów korzystających z ich usług. Informacje dotyczące personaliów pożyczkobiorcy, kwota przyznanego świadczenia oraz terminowość spłat zostają udostępniane także takim instytucjom, jak Biuro Informacji Kredytowej (wspomniany BIK), czy Krajowy Rejestr Dłużników (KRD). 

Osoby podpisujące umowę ze świadczeniodawcą mają więc świadomość, że ich pożyczka i kredyt są monitorowane nie tylko przez instytucję bankową, ale także z zewnątrz. Jakakolwiek przedłużająca się nierzetelność w spłacie natychmiast jest odnotowywana, co może stanowić poważne utrudnienie w ubieganiu się o dodatkowe środki w przyszłości. w pobliżu

Polski Materac

Warszawa

Feromony Rank

Warszawa

Smak Dzieciństwa

Warszawa